İmran Öktem

İmran Öktem, 1904 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, meyve kabzımallarından Ürgüplü Süleyman Abdi Efendi, annesi ise Fatımatüzzöhra (Fatma Zehra) hanımdır. Nüfusta yazılı olduğu yer, İstanbul Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mahallesi, Kırkçeşme Caddesi, 41 sayılı evdir. 1912 doğumlu Zekiye Ferhunda Hanımla evlenmiştir. İki kızı vardır. Kitap ve pul meraklısı olan Öktem, Fransızca bilirdi.

İmran Öktem, ilk ve orta öğrenimini yaptıktan sonra 1924’te Kabataş Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Darilfünunu Hukuk Şubesinden 1927 yılında pekiyi derecede diploma aldı. Göksun Cumhuriyet Savcılığına atanmış ise de bu yere gidemediğinden 2000 kuruş aylıkla Sinop Aza Mülâzimi (Üye yardımcısı) olarak görevlendirilmiş ve böylece 30 Haziran 1928’de eylemli olarak mesleğe girmiştir. Bundan sonra sırasıyla, 1930’da Sarıkamış Yargıçlığına, 1933’te Uzun Köprü Hukuk Yargıçlığına 1936’da Ankara Ticaret Mahkemesi Üyeliğine, 1942’de Ankara Hukuk Yargıçlığına, 1948’de Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atanmıştır. 16 Haziran 1949’da birinci sınıfa ayrılmasından kısa bir süre sonra Yargıtay Üyeliğine seçilmesi üzerine 29 Ağustos 1949’da buradaki görevine başlamıştır. 11 Ekim 1952’de Yargıtay İkinci Başkanlığına, 1 Mart 1966’da ise Recai Seçkin’den boşalan Yargıtay Birinci Başkanlığına yükselmiştir.

Mesleğiyle ilgili yedi kitap ve birçok yazılar yayımlanmıştır. Kitapları şunlardır:

1) Medeni Kanunumuza göre Hak ve Borçlarımız (1934, Edirne).

2) Bina Sahibinin Hak ve Mesuliyeti (1938, Ankara).

3) Hukuk Mahkemesinde Hak Nasıl Müdafaa Edilir? (1938, Ankara).

4) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İçtihatlar (1940, Ankara).

5) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İçtihatları Zeyl I (1941, Ankara).

6) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İçtihatları Zeyl II (1942, İstanbul).

7) Kollektif Mülkiyetten: İştirak Halinde Mülkiyet (1946, İstanbul).

Bunlardan başka “Temyiz Mahkemesi Yedinci Hukuk Dairesi Emsal Kararları –1953-1956 ve Usul Hakkında Birçak Söz” adlı iki ciltlik derleme ve incelemesini İstanbul ve Ankara’da bastırdı.

Yargıtay Birinci Başkanı olarak görevini sürdürürken 1.5.1969 günü vefat etmiştir.

Bu yazı Hakimler, Yargıtay kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın